dijous, 24 de març de 2011

Més llenya al foc

Vull dir, més entitats de Barcelona que practiquen l’art amb impacte social.
Ja en varem donar una primera llista fa pocs dies, però ara tenim reforços: us recomanem, si el tema us interessa, un informe sobre art i inclusió social a Barcelona, preparat per Interarts. L’informe s’anomena: “Cultura per la inclusió social a Barcelona”. Es un “mapa de projectes”. Veure “Mapa _Xarxa_Cultura”
El trobareu al lloc web de “Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva” de l’Ajuntament de Barcelona: http://www.bcn.es/barcelonainclusiva/cat/xarxa7.htm
Es va publicar fa pocs dies i es una bona noticia per a la ciutat.
També ho és pel Congrés internacional que us recomanem des de Gent Creativa, es a dir, “L’art de la trobada” un Congrés centrat en projectes que consideren als ciutadans com a gent creativa i la pràctica artística com a factor d’empatia entre la gent.. Aquí us en parlàvem fa uns dies: http://gentcreativa.blogspot.com/2011/03/projectes-de-gent-creativa-barcelona-i.html
Gràcies a aquest nou informe, ara podem reforçar la primera llista d’entitats de gent creativa de Barcelona. Com veureu, no coincidim amb totes les que facilita aquest informe d’Interarts. Nosaltres ens interessem només per activitats on el ciutadà practica l’art amb ajut d’artistes. L’informe Interarts, busca la cohesió social amb l’art però no sempre ho fan amb gent creativa.
Així doncs, de l’informe o “mapa”, us oferim les entitats que hem seleccionat per a vosaltres:

Activitats adaptades a grups amb realitats especials
www.fundacionfgodia.org
Art per a grups amb discapacitat física o psíquica.

Cessió d’espais escènics i suport a la creació
http://cczonanord.blogspot.com

Cessió gratuïta a grups amateurs de teatre amb activitat participativa.

Voces y música para la integración
www.fasamcat.org/es/proyectos/

Espai de trobada, inspirat en les Orquestres Juvenils de Veneçuela,
que agrupa setmanalment més de 70 infants, principalment
provinents de famílies immigrants.

Punt de pARTida Jove
http://artixoc.org/projectes.php

Activitats extraescolars per a joves i adolescents nouvinguts, amb tallers de circ, graffiti,
hip-hop, teatre, música i percussió, etc.

Museu Espai Comú d’Integració
www.mnac.cat

Tallers artístics per a grups
amb discapacitats físiques, psíquiques i intel·lectuals.

Programa d’Activitats Culturals d’Acció Social (PACAS)
http://djscontralafam.org/pacas/

Tallers gratuïts al voltant de les arts urbanes

Escola de música RessonS.
Música a l’abast
www.ressons.cat
http://elssonsvisibles.blogspot.com/
Projecte orientat a crear oportunitats a infants, joves i adults que
conviuen amb una o múltiples discapacitats per tal de participar
en activitats artístiques i musicals.

Casal Jove Atlas

www.casaldelraval.org

Tallers artístics (música, teatre, vídeo) per a joves

Associació per a joves TEB

http://jovesteb.org/tebtv/


Televisió urbana per Internet en la qual els joves fan de reporters,
decideixen els temes que volen treballar, preparen els guions, la
producció i realitzen els reportatges.

Emetís – Joves, Creació i Comunitat
www.emetis.org

Projecte de promoció de la salut sexual i reproductiva a través de
llenguatges artístics com el hip-hop, la màgia, les danses africanes,
el teatre... S’adreça sobretot a joves en entorns amb marcada
diversitat cultural

Barrio activo – Barri actiu
http://barriactiu.wordpress.com/

Programa de dinamització sociocultural des de les arts i els
processos creatius, enfocat a millorar la participació i la convivència
dels col·lectius i millorar la cohesió social, sobretot en barris amb
major risc d’exclusió sociocultural.

Mostra Audiovisual de Cultura Urbana (M.A.C.U)
www.pmurba.net/macu/

Utilitzant el mitjà audiovisual, en barris perifèrics de
l’àrea metropolitana de Barcelona, incentiven la
iniciativa juvenil.

Centre d’Art Social Comunitari
http://casadelesaigues.wordpress.com/

El grup beneficiari està format majoritàriament per persones toxicòmanes o
extoxicòmanes, així com algunes persones amb problemes de salut
mental.

Cap comentari: