dimecres, 9 de setembre de 2009

Tots els homes son artistes

Això ho va dir un artista reconegut, Yeyudi Menuhin.

Ho hem recollit del web del Congrès “Et si la beauté pouvait sauver le monde?” que explica coses molt interessants que estan fent sota aquest lema: http://www.congres-beaute.org/mosaique.php